boködlorna filmar

Filmen Spökhuset skapad av Robyn och Jasmine i Boködlorna

Kulturpedagogerna i Norbergs kommun har tillsammans med Boködlorna, en läseklubb för barn i åldrarna 9-12 år, arbetat med att utveckla kreativt skapande och att göra film med hjälp av Ipads.

Syftet var att utvidga läsbegreppet med skapande i processen att berätta med hjälp av rörliga medier. Barnen i Boködlorna lärde sig att använda surfplattor i kreativt skapande. De har fått en grundläggande översikt av de appar som finns för filmskapande. De har arbetat med att göra trailers, skriva manus i bild o text, hitta kameravinklar och bygga upp dramaturgi. De har fått samarbeta i smågrupper och tillsammans planerat och genomfört en filmfestival.

För mer information om projektet kontakta Pia Carlsson och Oskar Hallbert, kulturpedagoger på Norbergs bibliotek.